logo КОНТАКТИ  
НАЧАЛО
ЗА НАС
ПРОДУКТИ
ЦВЕТОВЕ
СЪВЕТИ
 

 
 

  

 
ЗА НАС
 
 
Повече от 15 години екипът на Аурека предлага на българския пазар бои, лакове, покрития и препарати от най - висок клас с търговски марки Dulux, Hammerite, Cuprinol, Polycell и Glidden, произвеждани от AkzoNobel.


Akzo Nobel има над 200 години традиции в химическото производство, а след като през 2008 придоби ICI, химическа компания с над 100 години история, вече е най-големия световен производител на декоративни и защитни бои и покрития. Всички продукти притежават много високи декоративни, защитни и екологични качества, съчетани с висока покривна способност.


През годините Аурека се изгради като коректен и надежден партньор на много търговски, ремонтни и строителни фирми. Ние сме предпочитан партньор и за много водещи архитекти и дизайнери. С боите от марката Dulux са изпълнени много хотели, заведения, търговски центрове, киносалони, а също така и хиляди български домове.


Дългогодишният ни опит, отлично обученият персонал, доброто познаване на продуктите, които предлагаме както и познаването особеностите на българския пазар ни дава възможност максимално да удовлетворяваме желанията и потребностите на всички наши клиенти.


Успехът ни се дължи на способността ни да бъдем гъвкави, да се развиваме, променяме и усъвършенстваме. Клиентите са най-важния критерий за нашата работа, а тяхната удовлетвореност ни помага в развитието. Дюлакс България

  
 
 
 
CBweb.org